Даний документ є публічною офертою та публічним договором, адресованим всім фізичним та юридичним особам, які бажають придбати товари в інтернет-магазині www.uhlmann.com.ua.

Згідно із статтями 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх покупців. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, замовлення на web-сайті www.uhlmann.com.ua є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених нижче.

Фізична особа – підприємець Пачевський Костянтин Володимирович ( інтернет-магазин «www.uhlmann.com.ua» ), що іменується надалі ПРОДАВЕЦЬ, і будь-яка фізична чи юридична особа, яка акцептувала цю оферту, що іменується надалі ПОКУПЕЦЬ, уклали цей публічний Договір (далі «Договір») про наступне:


  • ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  • 1.1. Під поняттям «Товар» в рамках цього Договору розуміються товари, представлені на сайті «www.uhlmann.com.ua», щодо яких вказана ціна, назва та опис і, які доступні до придбання. Також товар може супроводжуватись його зображенням.
  • 1.2. Під поняттям «Інтернет-магазин» в рамках цього Договору розуміється відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на сайті «www.uhlmann.com.ua», який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, умовами та строками доставки тощо, зробити відповідне замовлення та сплатити його на підставі виставленого рахунку.
  • 1.3. Під поняттям «Передплата» в рамках цього Договору розуміється попереднє замовлення та оплата товару, наявність якого передбачається в терміни, що вказані в описі Товару.
  • 1.4. Під поняттям «Кошик» в рамках цього Договору розуміється частина Інтернет-магазину, що відповідає за відслідковування та відображення в реальному часі вибраних ПОКУПЦЕМ товарів для придбання із зазначенням загальної вартості на них.
  • 1.5. Під поняттям «Замовлення» в рамках цього Договору розуміється визначений ПОКУПЦЕМ за допомогою Кошика перелік Товарів, їх кількість із зазначенням анкетних та контактних даних ПОКУПЦЯ.

  • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  • 2.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим ДОГОВОРОМ продати ПОКУПЦЮ Товар, що є предметом продажу за цим ДОГОВОРОМ, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим ДОГОВОРОМ, купити названий Товар сплативши його ціну.
  • 2.2. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що Товар не переданий під заставу, не знаходиться в спорі, під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.
  • 2.3. ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.
  • 2.4. ПРОДАВЕЦЬ підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідношень, що виникають та діють в процесі виконання Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав ПОКУПЦЯ в процесі виконання Договору та реалізації Товару.

  • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • 3.1. Усі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про властивості і характеристики Товару, включаючи кольори, розміри й форми. У випадку виникнення у ПОКУПЦЯ питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, ПОКУПЕЦЬ повинен звернутися до ПРОДАВЦЯ.
  • 3.2. Оформлення ПОКУПЦЕМ Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення ПОКУПЦЯ з технічними характеристиками Товара, його функціональним можливостями, з інформацією про терміни поставки та умови гарантійного обслуговування.
  • 3.3. У випадку відсутності замовлених Товарів на складі ПРОДАВЦЯ, у тому числі із причин, що не залежать від ПРОДАВЦЯ, ПРОДАВЕЦЬ вправі анулювати зазначений Товар із Замовлення ПОКУПЦЯ, і повідомити про це ПОКУПЦЯ шляхом направлення електронного повідомлення за адресою, зазначеному при реєстрації ПОКУПЦЯ або за допомогою інших каналів зав’язку, інформацію щодо яких ПОКУПЕЦЬ надав у своєму замовленні.
  • 3.4. Замовлення вважається виконаним у момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу Замовлення. Після виконання Замовлення зобов'язання ПРОДАВЦЯ перед ПОКУПЦЕМ вважаються виконаними.
  • 3.5. Право власності на Товар переходить від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент передачі Товару. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис ПОКУПЦЯ в накладній (квитанції, реєстрі доставки тощо), виданої ПРОДАВЦЕМ, транспортною або кур'єрською компанією. Ризики втрати або випадкового пошкодження Товару переходять від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент передачі транспортній або кур'єрській компанії.
  • 3.6. Укладенням цього Договору ПОКУПЕЦЬ надає ПРОДАВЦЮ право та згоду на обробку його персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Використання і поширення інформації, що становить персональні дані ПОКУПЦЯ здійснюється виключно в межах необхідних для виконання цього Договору.

  • ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  • 4.1. Ціна кожного окремого Товару визначається ПРОДАВЦЕМ на свій розсуд і публікується в Інтернет-магазині.
  • 4.2. Ціна Товару та Замовлення встановлюється в гривнях України.
  • 4.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.
  • 4.4. ПОКУПЕЦЬ проводить 100 % оплату товару відповідно до Замовлення на підставі рахунка ПРОДАВЦЯ, якщо інше не зазначено в рахунку на оплату.
  • 4.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження 100 % оплати за товар на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ. Факт такої оплати свідчить про згоду ПОКУПЦЯ з умовами даного Договору.
  • 4.6. Доставка Замовлення ПРОДАВЦЕМ виконується після 100 % оплати Замовлення.
  • 4.7. У випадку невірно вказаної ціни замовленого ПОКУПЦЕМ Товару, ПРОДАВЕЦЬ із першою нагодою інформує про це ПОКУПЦЯ для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися із ПОКУПЦЕМ дане Замовлення вважається анульованим. Якщо Замовлення було оплачено, ПРОДАВЕЦЬ повертає ПОКУПЦЕВІ оплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок ПОКУПЦЕВІ або іншим прийнятним способом.
  • 4.8. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена ПРОДАВЦЕМ в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений ПОКУПЦЕМ Товар зміні не підлягає.
  • 4.9. До моменту зарахування коштів ПОКУПЦЯ на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ товар не резервується. ПРОДАВЕЦЬ не може гарантувати доступність Товару на складі ПРОДАВЦЯ в кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, в наслідок чого, можуть збільшитися строки обробки Замовлення. Якщо буде потреба здійснення повернення коштів ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЕВІ для здійснення повернення коштів ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний повідомити ПРОДАВЦЕВІ реквізити банківського рахунку, на який ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний перерахувати грошові кошти.

  • ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

  • 5.1.Обов'язки ПРОДАВЦЯ
   • 5.1.1. Надавати правдиву інформацію щодо Товарів, умов доставки та цін на них.
   • 5.1.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.
   • 5.1.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов даного Договору.
   • 5.1.4. У випадку зміни строку поставки, негайно інформувати ПОКУПЦЯ про зміну умов поставки з метою одержання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. ПРОДАВЕЦЬ інформує ПОКУПЦЯ за допомогою телефонного або електронного зв'язку.

  • 5.2.Обов'язки ПОКУПЦЯ
   • 5.2.1. Надавати ПРОДАВЦЮ достовірну, правдиву та коректну інформацію, в т.ч. при реєстрації в Інтернет-магазині.
   • 5.2.2. Оплачувати Товар, відповідно до Замовлень, за зазначеним у них цінах.
   • 5.2.3. При отриманні замовлення від кур’єра провести зовнішній огляд цілісності упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару, відсутності механічних ушкоджень та повноти його комплектності.
   • 5.2.4. У випадку наявності претензій вимагати від представника служби доставки скласти Акт в довільній формі в 3-х екземплярах. Акт повинен бути підписаний ПОКУПЦЕМ та співробітником перевізника. При можливості недоліки повинні бути зафіксованими засобами фото- або відео зйомки.
   • 5.2.5. У випадку передачі ПРОДАВЦЕМ Товару з порушенням умов Замовлення щодо кількості, асортименту, комплектності, тари й (або) упакування Товару, - не пізніше 5-ти, наступним за днем купівлі (одержання), календарних днів повідомити ПРОДАВЦЯ про ці порушення. При цьому товар має бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей та всіх ярликів, пломб и т.п.
   • 5.2.6. Надати точні паспортні данні для можливості отримати замовлення в офісі кур'єрської компанії або кур’єрською доставкою.

  • 5.3 Права ПОКУПЦЯ
   • 5.3.1. Вимагати повернення передоплати у випадку неможливості виконання ПРОДАВЦЕМ умов Замовлення.
   • 5.3.2. Внести зміни в Замовлення до його оплати.
   • 5.3.3. До передачі Товару відмовитися від виконання Договору за умови відшкодування ПРОДАВЦЕВІ транспортних витрат, понесених ПРОДАВЦЕМ у зв'язку зі здійсненням дій по виконанню даного Договору.

  • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  • 6.1. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збиток, заподіяний ПОКУПЦЕВІ внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених в Інтернет-магазині.
  • 6.2. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлення та своїх зобов'язань за цим Договором в разі надання ПОКУПЦЕМ недостовірної, неправдивої та некоректної інформації.
  • 6.3. Сторони відповідають за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до діючого законодавства України.
  • 6.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання даного Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

  • РОЗГЛЯД СПОРІВ

  • 7.1. У випадку виникнення питань і претензій з боку ПОКУПЦЯ він повинен звернутися до ПРОДАВЦЯ по телефону або в інший доступний спосіб.
  • 7.2. Сторони приймуть усі міри до розгляду спорів та розбіжностей, які можуть виникнути при виконанні зобов'язань за Договором або у зв'язку із цим, шляхом переговорів.
  • 7.3. У випадку якщо Сторони не прийшли до згоди, усі спори підлягають розгляду відповідно до процедури, передбаченої законодавством України.

  • ІНШІ УМОВИ

  • 8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання
  • 8.2. У випадку виникнення питань і претензій з боку ПОКУПЦЯ він повинен звернутися до ПРОДАВЦЯ по телефону або в інший доступний спосіб. Усі виникаючі спори сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, при недосягненні згоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до діючого законодавства України.
  • 8.3. Даний договір, розміщений на використовуваному ПРОДАВЦЕМ Інтернет-магазині на сайті «www.uhlmann.com.ua» є публічної офертою. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру Договору на паперовому носії, із проставленими підписами сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати ПОКУПЦЕМ, не є підставою вважати даний Договір не укладеним.
  • 8.4. Визнання судом недійсності якого-небудь пункту даного договору не спричиняє недійсність інших пунктів.
  • 8.5. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.
  • 8.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. У випадку, якщо будь-яке положення Договору являється або стає недійсним, незаконним, втрачає юридичну силу, це не є підставою для визнання недійсним всього Договору. В цьому випадку недійсні положення замінюються новими згідно чинного законодавства, що якомога точніше відповідають змісту та цілям положень, що замінюються.